ฟรี
 • โรงเรียนทัพราชวิทยา
  94 หมู่ 16 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)

 • โรงเรียนทัพราชวิทยา
  94 หมู่ 16 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)

 • โรงเรียนทัพราชวิทยา
  94 หมู่ 16 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)

ผู้บริหาร